Wibit

Hinderløypa, eller Sørlandsbanen som vi kaller den ligger i idrettsbassenget. Den er tilgjengelig til gitte tidspunkter og tilpasses svømmebanene og stupetårnene. Sørlandsbanen er populær for store og små. Her kan en trene motorikken og balansen.