Wibit

Hinderløypa, eller Sørlandsbanen som vi kaller den ligger i idrettsbassenget. Den er tilgjengelig til gitte tidspunkter og tilpasses svømmebanene og stupetårnene. Sørlandsbanen er populær for store og små. Her kan en trene motorikken og balansen.

Nå i ferien er den åpen tirsdag og torsdager kl 1230 - 1500 og 1600 - 1830. Mandag, onsdag og freda kl 1230 - 1500. Lørdag og søndag kl 1230 - 1530.