Personvernerklæring

Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi informasjon om hvordan og hvorfor Sørlandsbadet AS («Sørlandsbadet») samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot besøkende og medlemmer av Sørlandsbadet. Dette inkluderer badegjester, deltakere på trening eller andre som besøker våre lokaler.

Siste versjon: 23. februar 2022

Vi er opptatt av at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes, og at vi behandler informasjon som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 

Sørlandsbadet, ved virksomhetens øverste leder, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Sørlandsbadet. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

 

1. Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor våre besøkende og årskortholdere i Sørlandsbadet, for å kunne administrere virksomheten, for å kunne oppfylle våre plikter overfor besøkende av Sørlandsbadets hjemmesider og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra deg direkte, for eksempel via henvendelser fra deg, eller når du tegner årskort.

 

2. Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Sørlandsbadet.

Opplysninger om deg vil lagres i Sørlandsbadets økonomi- og medlemssystem. Dette systemet leveres av vår databehandler BRP Systems AB.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten gjør vi bruk av databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Du kan alltid føle deg trygg på at vi ønsker å ivareta ditt personvern når du oppgir dine personopplysninger til oss, eller vi samarbeider med andre aktører.

 

3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger 3.1  Som kortholder av Sørlandsbadet

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt årskortforhold til Sørlandsbadet. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, kjønn, postadresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og kontonummer. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Sørlandsbadet er først og fremst din avtale om kjøp av årskort. Deler av opplysningene om dine betalinger kan ha rettslig grunnlag i vår lovpålagte plikt til oppbevaring etter bokføringsloven. Ved opphør av ditt årskortforhold kan vi ha en berettiget interesse i å oppbevare dine personopplysninger i en periode.

Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i virksomheten. Vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til god administrering av virksomheten innenfor virksomheten.

Så lenge du er medlem og har kort hos Sørlandsbadet, oppbevarer vi dine personopplysninger. Det samme gjelder hvis ditt medlemskap er fryst eller midlertidig stoppet på grunn av for eksempel sykdom.

Når du sier opp ditt medlemskap vil vi oppbevare dine personopplysninger i 12 måneder mens ditt medlemskap er satt som inaktivt. Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse, hvor vi ønsker å kunne reaktivere ditt medlemskap hvis du velger å gjenoppta det etter en periode. Etter 12 måneder vil dine personopplysninger slettes.

Vi utfører rutinemessige kontroller av vårt medlemsregister for å sikre at vi oppbevarer dine personopplysninger i tråd med våre rutiner.

 

3.2 Som besøkende i våre lokaler

Sørlandsbadet har kameraovervåking i deler av lokalene. Det er montert skilting i lokalene om bruken av kameraovervåking.

Delene av anlegget som kameraovervåkes er våre bassengområder.

Formålet med kameraovervåkingen er fokus på sikkerhet til gjest. Overvåkingen er nødvendig av hensyn til vern av liv og helse i våre bassengområder. Kameraovervåking av bassengområder er i tråd med Datatilsynets vurderinger rundt lovligheten av overvåking i slike anlegg.

Behandlingsgrunnlaget for overvåkingen er Sørlandsbadets berettigede interesse.

Opptakene blir slettet 6 dager etter opptaksdagen og dataserver er lokalisert lokalt på Sørlandsbadet.

Kameraopptakene er underlagt tilstrekkelig fysisk og teknisk sikkerhet slik at uvedkommende ikke får tilgang til det.

 

3.3 Som abonnement av våre nyhetsbrev

Du kan velge å registrere deg for å få tilsendt våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil blant annet inneholde informasjon om tjenester som tilbys av Sørlandsbadet som vi mener kan være av interesse for deg. Dette omfatter opplysningene du selv fyller inn om deg selv ved påmelding:

  • Navn: For at vi skal kunne administrere din informasjon, og henvende oss til deg på en mer personlig måte;
  • E-postadresse: For å kunne sende deg nyhetsbrevene.

Behandlingsgrunnlaget for utsendelsen av nyhetsbrevene er ditt samtykke gitt i forbindelse med din påmelding som abonnent.

Sørlandsbadet bruker tjenesten BRP Systems ved utsendelse av nyhetsbrevene.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, enten via link i e-postene du mottar, eller ved å kontakte oss. Vi vil da slutte å sende deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon per e-post som respons på din registrering på dette nettstedet. Dersom du trekker ditt samtykke, vil informasjonen vi har lagret om deg slettes så fremt du ikke fortsatt er medlem.

 

3.4  Som besøkende av våre nettsider

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

 

4. Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på en server hos vår databehandler BRP Systems AB som er lokalisert i Sverige.

Sørlandsbadet sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode, som eksempelvis bokføringslovgivningen.

 

5. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Sørlandsbadet i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til personvern@sorlandsbadet.no

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til Sørlandsbadet, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

 

6. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost personvern@sorlandsbadet.no eller du kan rette en henvendelse per telefon på 387 01 300.

 

7. Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.