Enkeltbillett

Når vil du besøke oss?
Barn (3-10)*
Barn (0-2)*
Ungdom (11-17) / Honnør / Student
Voksne (18+)
Bad og trening
Ledsagerbevis*
Medfølgende som ikke bader*

* Når barn under 11 år er med, så må det være med minst en badende voksen (18+). Dette for barnets sikkerhet.

* Ledsagere må fremvise ledsagerbevis. Dersom det ikke kan fremvises, må man betale vanlig billett i billettskranken.