Strømkanal

Strømkanalen ligger i bølgebeassenget og her går strømmen i sirkel rund boblebadet. Du kan svømme inn under boblebadet med mange forskjellige farger på lyset.