Kaldkulp

Den ligger i velvære og her får vi vann direkte fra Havet og den temperaturen det har. Vi henter sjøvann fra Rosfjorden på 30 meters dybde.