Droppsklie

Sørlandsbadet korteste sklie, men her får du nesten følelsen av fritt fall i noen meter.