Miljørapport

Rapport – arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Mål: Beskrevet i punkt 2.2 i HMS-perm.
Vi jobber aktivt med å nå målet om at de ansatte skal trives og samtidig ha en faglig og personlig utvikling. Og gi den ansatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Måloppnåelse: Det siste året har vi vært gjennom en omorganisering som har gitt flere ansatte mulighet til større involvering og mer ansvar. Dette har de respondert veldig positivt på.

Vi har ingen registrerte skader de siste 3 år.

Temperaturmåleren fra BHT, har vist at vi har et bra arbeidsmiljø. Det er ingen signaler som tilsier at dette har endret seg, heller tvert imot. Ny undersøkelse høsten 2023.

Avfall

Mål: Beskrevet i punkt 2.3 i HMS-perm.

Vi har mål om sortering av avfall i hht miljøfyrtårn (MF) sine kriterier.

Måloppnåelse: Vi sorterer ihht våre retningslinjer, og i forhold til nye retningslinjer i avfallsforskriften innført fra januar 2023, arbeider vi nå med å få innført sortering av matavfall innen 01.07.2023.

Energi

Vi har som mål å stadig bruke mindre energi. Dette ved kontinuerlig gode rutiner og tekniske forbedringer.

Måloppnåelse: Resultat siste år er ingen redusering. Det må nevnes at vi ligger blant de badeanlegg i Norge som er mest energieffektive. Gjennom statens strømstøtteordning har vi nå fått tilgang til midler, slik at de i løpet av 2023 og 2024 vil bli gjort større investeringer i varmepumpe og solcelleanlegg.

 

(Sist oppdatert mars 2023)