Superfredag HVER fredag

Velkommen til Superfredag HVER eneste fredag på Sørlandsbadet

  • Familieaktiviteter i Badet fra kl.17
  • Undomsaktiviteter fra kl.18
  • Velvære er tilgjengelig for 11 år pluss fra kl.19
  • Eget Supertilbud på mat (som endrer seg noe fra fredag til fredag - spør i cafeen hva dagens fredagstilbud er)